سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا اسدنسب –
معراج قریشی نیاکی –
علی رضایی –
غفور موسوی –

چکیده:

یکی از اعضاء بسیار مهم سیستم عضلانی – اسکلتی تاندون ها می باشند که کار بسیار مهم جابجایی استخوان ها و عضلات را بر عهده دارند . یکی از این تاندون های مهم، تاندون خم کننده سطحی دست در اسب می باشد . بررسی ساختاری و طبیعی بودن این تاندون در معای نات کلینیکی ضروری میباشد. امکان بروز آسیب دراین تاندون وجود دارد که مهمترین علامت آن تورم تاندون می باشد که منجر به ایجاد منظره کمانی شکل تاندون می شود . یکی ازشایعترین محل بروز آسیب درقسمت میانی متاکارپ یعنی ناحیه B است . دربین تکنیک ها ی تشخیصی،اولتراسوند یک وسیله بسیار با ارزش در تشخیص ساختار الگوهای طبیعی وبیماری های تاندون ها می باشدو حتی با تصویربرداری واندازه گیری های التراسونوگرافیکی می توان به تورم تاندون وبیماری های آن پی برد .
باتوجه به اینکه اندازه گیری این تاندون در اسب های دو خون عرب کرد منطقه شهرستان تبر یز وجود نداشت ، بررسی اولتراسونوگرافیکی تاندون فوق و اندازه گیری آن در ناحیه . درعملیات اولتراسونوگرافیکی ناحیه B متاکارپ اسب های دو خون عرب کردمزبورصورت گرفت میانگین اندازه گیریها برابر ۰/۴۲۴۰ -/+ /۰۳۶ سانتی متر بدست آمد .