سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فضل آرا –
رحیم کریمی ابابین –

چکیده:

با توجه به اهمیت و خواص ویژه تغذیه ای و دارویی عسل طبیعی در تغذیه انسان و به منظورارزیابی اولیه کیفیت عسل های مصرفی شهر اهواز،
تعداد ۱۰۰ نمونه عسل درمدت ۶ ماه ( هر ماه حدود ۱۷ نمونه ) جمع آوری و درآزمایشگاه بهداشت موادغذایی دانشکده دامپزشکی اهوازآزمون ها ی هیدروکسی متیل فورفورآلدئید، دیاستاز و اسیدیته بر روی نمونه ها براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲ انجام شد .. براساس نتا یج حا صله ۴۵ درصد نمونه ها حاوی هیدروکسی متیل فورفورآلدئید بیش از حداکثراستاندارد ۸۰) میلی گرم بر کیلو گرم ) ، ۳۳ درصد حاوی دیاستاز کمترازحداقل استاندارد ۳) گوت ) و ۳ درصد دارای اسیدیته بالاترازحداکثر استاندارد ۴۰) میلی اکی والان بر کیلو گرم ) بودند . به طورکلی ۵۸ درصد نمونه عسل های مورد آزمایش به درجات مختلف با استاندارد ملی ا یران درباره و یژگی عسل مطابقت نداشتند . در وا قع صرفاً ۴۲ درصد عسل ها، طبیعی و مطلوب و در حد استانداردهای قابل قبول بودند . لذا با توجه به نتایج حاصل ازاین بررسی، نظارت و بازرسی مستمر و دقیق بر مراکز تولید و بسته بندی عسل توسط مراجع ذیصلاح به منظور مطابقت عسل تولیدی با استاندارد ملی ضروری است .