سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما نظری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
محمدمهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

داده های غیرخطی حاصل از بازتاب نور از سطوح فلزات، می تواند در بررسی خواص سطحی آنها اطلاعات مناسبی را در اختیار محققین قرار دهند. در این مقاله، ما به بررسی سازوکار خواص اپتیک غیرخطی حاصل از برهمکنش نور با سطح فلزات پرداخته ایم و پذیرفتاری غیرخطی اپتیکی را جهت فلزات و به عنوان نمونه جهت Al(III) بدست آورده ایم. نتایج حاصل، از همخوانی خوبی با نتایج تجربی برخوردار است.