سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم اکبری – مربی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پرستاری لارستان، رشته
محمدرضا فروتنی – عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری لارستان، رش
سیدرضا سبحانی پور – بایگانی ومدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ، بیمارستان امام رضا (ع) لارس

چکیده:

مقدمه: حوادث ترافیکی و جاده ای یکی از علل مهم مرگ و میر جوانان در دنیاست. ۸۰ درصد مرگ افراد ۲۴-۱۵ سال، در اثر اتفاق میافتد، نیمی از این مرگ و میرها در اثر وسیله نقلیه موتوری است. پذیرش حوادث، به عنوان یک مشکل قابل پیشگیری ، منجر به توسعه خط مشی ها و استراتژی های پیشگیری و در نتیجه کاهش در تعداد مرگ ناشی از آن ، در بعضی کشورها شده است. شناخت وضعیت اپیدمولوژیکی حوادث جاده ای و بررسی عمیق و درک چگونگی وقوع یک حادثه در پیشگیری و کنترل آن مفید خواهد بود. این مطالعه به منظور ، شناخت عوامل موثر در وقوع حوادث جاده ایی انجام گرفته است.
روش کار: این بررسی، به روش مقطعی، در یک دوره زمانی ۵ ساله انجام گرفته است. کلیه پرونده تصادفات جاده ای ، ثبت شده در مراکز درمانی شهرستان لار طی سالهای ۸۴-۸۰ مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مندرج در آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. در اینمطلعه، تعداد ۲۲۰۰ پرونده بررسی شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل، سن، جنس، شغل وضعیت تاهل، نوع وسیله نقلیه حادثه ساز، و نوع صدمات وارد بوده است.
نتایج: بررسی ۲۲۰۰ پرونده نشان می دهد، تعداد ۱۴۴۶ نفر (۶۵/۷ درصد) مذکر و تعداد ۷۵۴ نفر (۳۴/۳ درصد) مونث بوده اند. از این تعداد بیشترین موارد حوادث جاده ای، مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۶ سال با تعداد ۹۴۱ سال (۴۲/۲ سال) و سپس گروه سنی ۳۵-۲۵ سال با تعداد ۴۲۵ نفر (۲۰/۳ درصد) هستند. کمترین موارد در گروه ۸۰ سال به بالا، با تعداد ۷۵ نفر (۳/۴ درصد) است. بیشترین میزان حوادث جاده ای در بین کارگران و سپس دانش آموزان و محصلین و در مرحله سوم افراد کارمند و رانندگان است. موتورسکلت، حادثه ساز ترین وسیله نقلیه میباشد. شکستگی استخوان پا و لگن، بیشترین موارد، صدمه به ناحیه سر و ضربه مغزی در درجه دوم، و در نهایت صدمه به ناحیه شکم و قفسه صدری، صدمات ناشی از تصادفات را شامل شده است.
بحث: جوانان مجرد: یکی از مهمترین گروه های در معرض خطر حوادث جاده ای هستند. بیباکی و کم توجهی جوانان مجرد به سلامت خود در مقابیه با افراد متاهل ایجاد کننده تفاوت های فاحش وفوع تصادفات در این دوگروه است. در این بررسی حدود ۵۵ درصد از وقایع مربوط به جوانانی است که شغل قابت و مشخصی ندارند و اوقات فراغت خود را با گردش در شهر، با استفاده از موتور سیکلت سپری می کنند. آموزش صحیح استفاده از این وسیله نقلیه و برنامه ریزی مناسب به منظور گذران اوقات فراغت جوانان بنحو مطلوب، تاثیر بسزایی در کاهش میزان تصادفات این گروه خواهد داشت. از طرفی، شناخت عوامل موثر در وقوع یک حادثه، و تعیین مکان های خطرساز و بهبود موقعیت مکانی خطر آفرین ، از اقدامات اساسی درکنترل و پیشگیری از حوادث خواهد بود.