سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا میری –
بهنام باریک بین –
اعظم کریمی –
منصوره عباسی –

چکیده:

مقدمه و هدف: با پیشرفت صنعت و توسعه زندگی ماشینی بروز حوادث ترافیکی افزایش می یابد به طوری که سوانح و حوادث از عمده ترین علل مرگ و میر به حساب می آید. بالاترین میازن مرگ و میر ناشی از حوادث مربوط به حوادث ترافیکی بوده و بیشترین بار مالی و جانی را در برداشته است. حوادث رانندگی یکی از معضلات مهم بهداشتی است که سلامت انسان ها را به خطر انداخته است. سلامت ناشی از این حوادث چنان گسترده است که از آن به عنوان جنگ در جاده ها یاد می شود. هر روزه حدود ۳۰۰۰ نفر در جاده های سراسر دنیا می میرند و حدود ۳۰۰۰ نفر نیز به شدت آسیب می بینند. حوادث رانندگی اکنون در رده ی نهم علل مرگ و میر قرار دارند. انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ میلادی به رده سوم صعود کند این دارای یکی از بالاترین آمارهای سوانح رانندگی در جهان است. براساس آمارها تنها در سال گذشته ی میلادی ۲۱ هزار نفر در اثر سوانح رانندگی جان خودشان را ازد دست داده اند. طبق آمارهای ارائه شده هر سال ده درصد به آمار کشته شدگان تصادفات کشور اضافه می شود. رانندگی با وسایل فرسوده و جاده های خراب از عمده ترین دلایل تصادفات رانندگی در کشور است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث راهنمایی و رانندگی شهر بیرجند در شش ماهه اول ۸۴ انجام شد. مواد و روشها: در این تحقیق کلیه ی آمارهای موجود در تصادفات در اداره ی راهنمایی و رانندگی و همچنین کلیه ی آمارهای موجود اورژانسی بیمارستان توسط یک چک لیست بررسی شد، چک لیست شامل نوع تصادف، زمان حادثه، نوع وسیله ی نقلیه، تعداد موارد مرگ، تعداد مصدومین، نوع ضربه وارده و … بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی بیمارانی بود که به علت صدمات ناشی از تصادفات رانندگی به بیمارستانهای بیرجند آورده شده بودند. در این مطالعه ی توصیفی کلیه ی افراد جامعه آماری به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند تعداد کل این بیماران ۲۲۵۴ بود. سپس داده های به دست امده مرتب شده و وارد نرم افزار آماری win spss گردید و با استفاده از این نرم افزار آمار توصیفی (فراوانی، میانگین) نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام شد. یافته ها: ۷۶/۲ درصد افراد مورد مطالعه مرد و ۲۳/۷ درصد افراد زن بودند. بیشترین افراد در گروه سنی ۲۱،۳۵ سال قرار داشتند که در حقیقت فعال ترین و کارآمدترین قشر جامعه را تشکیل می دهند که این نکته اهمیت پرداختن به معضل سوانح رانندگی را آشکارتر می سازد. از میان موارد مصدومین ۲۳/۸ درصد از ناحیه سر آسیب دیده اند که بیشترین موارد آسیب را به خود اختصاص می دهند. ۷۰/۹ درصد مصدومین به صورت سرپایی درمان شده اند و ۲۹/۱ درصد بستری شدند و تحت مراقبت قرار گرفتند. بیشترین درصد افراد آسیب دیده مرخص شدند (۵۴/۵ درصد) بیشترین موارد تصادفات در ماه تیر اتفاق افتاده بود. (۲۴/۴ درصد) همچنین در این مطالعه مشخص شد که اکثریت موارد تصادفات در اثر برخورد موتور با خودرو بوده است. استنتاج: با انجام اقدامات فرهنگی- آموزشی برای تغییر رفتار و فرهنگ ترافی و ارائه ی رهنمودهای لازم به اقشار مختلف جامعه خصوصاً قشر جوان می توان از بروز حوادث راهنمایی و رانندگی پیشگیری نمود. با توجه به مطالعه ی انجام شده اکثر مصدومین از ناحیه ی سر آسیب دیده اند که استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در حین رانندگی با وسایل نقلیه از بروز چنین سوانحی می کاهد. همچنین خووداری از سرعت زیاد در حین رانندگی، اصلاح هندسی معابر و گذرگاه و نصب علائم هشداردهنده، بررسی وسیله نقلیه از نظر فنی و برطرف کردن آن، رعایت حق تقدم عابر بویژه کودکان، داشتن مهارت امل در رانندگی و داشتن گواهی نامه از فاکتورهای مهم پیشگیری از حوادث می باشد.