سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباسعلی دهقانی تفتی –
محمدحسن احرامپوش –
محمد فرساد –
محمدرضا مشاهیری –

چکیده:

ارزیابی اثرات بهداشت محیط (EHIA) باید مبنای همه فعالیتهای توسعه ای باشد تا ا ثرات نامطلوب فعالیتهای توسعه ای برسلامت انسان و محیط زیست تقلیل یابد و شمار «سلامت محور توسعه پایدار» تحقق پذیرد. بررسی عوامل اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوزمستلزم بررسی عفونت انسانی، تعیین مخزن حیوانی و ناقلین بیماری بوده تا زمینه کنترل بیماری از طریق مداخله در محیط میسر گردد. بهمنظور تعیین عوامل تاثیر گذار بر افزایش ظرفیت انتقال (Vectorial Capacity) بیماری سالک جلدی در منطقه چاه بیکی شهرستان تفت نسبت به بررسی اپیدمیولوژیک بیماری طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ اقدام گردید. تعیین مخزن حیوانی و ناقلین بیماری و اینکه چه عواملی در محیط موجب افزایش وفور ناقی و مخزن بیماری در کنار سایر عوامل اصلی ایجاد کننده حلقه انتقال یعنی انسان حساس و منطقه آلوده منجر به کانون نوظهور بیماری در منطقه گردیده است از اهداف این پژوهش بوده است.