سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان مصطفوی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران – بخش اپیدمیولوژی
صادق چینی کار – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران – بخش اپیدمیولوژی
سعید بکایی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران – بخش اپیدمیولوژی
محسن مشکوه – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران – بخش اپیدمیولوژی

چکیده:

تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو نوعی بیماری عفونی نوپد ید منتقله از طریق کنه است که در انسان بیماری خونریزی دهنده کشنده ا ی را ا یجاد می نما ید اما در دام ها نشانی بالینی خاصی ندارد . از زمان شناخت بیماری تاکنون موارد مختلف بیماری از کشورهای مختلف آفریقا، آسیا و اروپا گزارش شده است . بعد از اولین گزارش قطعی بیماری در کشور در سال ۱۳۷۸ ، طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بررسی سرولوژی و مولکولی توسط آزمایشگاه آربوویروس ها و تب های IgM نفر ۴۱۰ بیمار انسان ی محتمل، ۱۰۳۰ خونریزی دهنده انستیتوپاستور ایران صورت گرفت . در این بررسی، از بین یا RT-PCR مثبت ( بیمار قطعی ) شناخته شدند . بیشترین سن درگیر بیماری ۲۰-۲۹ سال بوده است و بیشتر در مردها دیده شده است . استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان و فارس بیشترین بیماران IgM مثبت را دارا بودند . بیشترین موارد بروز بیماری در تابستان بوده است و قصابان و کار گران کشتارگاه و کشاورزان و دامداران بیشتر ازبقیه گروه های شغل ی درگیر بیماری شده اند . طی این مدت اندازه گیری سرولوژیکی IgG بر روی ۴۸۵۱ رأس دام ۲۵۸۹) رأس گوسفند، ۱۰۸۸ رأس بز و ۱۱۷۴ رأس گاو ) از استان های مختلف کشور نشان دهنده سابقه آلودگی در ۱۴۸۵ رأس ۵۷/۳۵) د رصد ) گوسفندان، ۲۹۲ رأس ۲۶/۸۳) درصد ) بزها و ۲۹۷ رأس ۲۵/۳) درصد ) گاوها بوده است . با توجه به آلودگی نسبتا بالا و پا یدار دام ها ی استان ها ی مختلف کشور، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور یک بیماری انزوتیک محسوب می شود و لذا دامپزشکان، کارکنان بهداشتی و سا یر گروه ها ی شغلی در معرض خطر با ید ضمن آگاهی از وجود این بیماری از راه های پیشگیری و کنترل آن آگاهی لازم را داشته باشند .