سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود مطلبی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان – گروه بهداشت حرفه‌ای
میترا حنانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان – گروه بهداشت حرفه‌ای
اسماعیل فخاریان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان – گروه جراحی

چکیده:

سندرم کانال کارپال CTS شایع‌ترین نوروپاتی فشاری دست به کار می‌باشد که به علت آسیب‌دیدگی و تحت فشار قرار گرفتن عصب مدیان در مچ دست ایجاد می‌گردد و علاقه‌مندان به صورت ضعف، بی‌حسی، احساس سوزش و خارش در دست ظاهر می‌شود . عوامل خطر زای شغلی نظیر حرکت تکراری دست و انگشتان، انحراف های مکرر مچ دست و فشارهای مکرر انگشتان در گرفتن اشیا از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد بیماری است. مطابق با برآورد اداره آمار کار ایالات متحده بروز این بیماری در کارگران منجر به از دست رفتن بیش از ۳۰ روز کاری می‌گردد و نیز مطابق با برآورد اداره‌ای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آمریکا خسارت سالگرد ناشی از CTS در ایالات متحده در حدود ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف تعیین مشاغل عمده که طی سال‌های ۸۱ – ۱٬۳۷۹ در شهرستان کاشان جهت درمان CTS تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند انجام شد. پژوهش به روش مطالعه داده‌های موجود برروی ۷۵ پرونده بیمارستانی بیمارانی که طی سال‌های ۸۱ – ۱٬۳۷۹ جهت جراحی CTS به بیمارستان‌های نبوی و شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بودند انجام گرفت. متغیرهای شغال، سن، جنس، آدرس و شماره تلفن این افراد از پرونده استخراج گردید و در محل و با تماس با این افراد جزئیات دقیق در خصوص وظایف شغلی، ساعات کار روزانه و سابقه اشتغال و ندهی شد. از ۷۵ نفری که جهت جراحی CTS مراجعه کرده بود و ۶۶ نفر زن (۸۸%) و نه نفر مرد (۱۲%) بودن. سن زنان ۲۰ ± ۴۳ سال بود. ۶۴ نفر و زنان به حرفه قالی‌بافی اشتغال داشتند و ۴۷ نفر از آنان بیش از هشت ساعت در روز قالی‌بافی می‌کردم. سابقه اشتغال این زمان به سه قالی‌بافی هفت ± ۲۰ سال بود. هفت نفر از مردان کارگر بودم که اعمال فشار زیر توسط دست بخشی از هند آن‌ها بود. ۸۵% از بیماران به سه قالی‌بافی اشتغال داشتند و این نشان می‌دهد که حرکات تکراری دست و انگشتان در این حرفه می‌تواند منجر به ایجاد CTS گردد. با توجه به اینکه در کشور ما افراد زیادی به حرفه قالی‌بافی اشتغال دارند این عارضه می‌تواند به عنوان یک بیماری شکری شایق در کشور مطرح باشد (بخصوص در مناطقی نظیر کاشان که قالی‌بافی حرفه اصلی زنان است). لذا طراحی صحیح ابزار کار و تنظیم ریتم کار و استراحت در این حرفه به منظور پیشگیری از این ضایعه پیشنهاد می‌گردد.