سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریده صادقیان – مربی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
جبرائیل نسل سراجی – دانشیار دانشکده علوم پزشکی تهران
صمد قضایی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا مجدزاده – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

این مطالعه انجام شد تا شاخص های غیبت ناشی از بیماری ها و دردهای پشت مشخص شود و سپس عوامل آسیب زایی را که سبب غیبت ناشی از دردهای پشت می شود تعیین گردد.
اطلاعات مورد استفاده در مرحله اول مطالعه غیبت های بیش از سه روز متوالی ناشی از همه بیماری ها از اول دی ماه ۷۷ لغایت اول دی ماه ۷۸ در معدن زغالسنگ طزره (یکی از معادن ذغالسنگ البرز شرقی) بود. تشخیص بیماری بر اساس مدارک پزشکی که توسط پزشک تایید شده بود، انجام گرفت. مرحله دوم مطالعه موردی شاهدی بود. گروه مورد (n=48) حداقل یک دوره غیبت بیش از ۳ روز متوالی ناشی از دردهای پشت را تجربه کرده بودند که مورد تایید پزشک قرار گرفته بود. و گروه شاهد به طور تصادفی از جامعه مورد مطالعه انتخاب شده بودند به طوری که چنین غیبتی را نداشتند. آنها توسط پرسشنامه مورد سوال قرار گرفتند. این سوالات درباره غیبت بیش از ۳ روز متوالی ناشی از دردهای پشت و درباره تماس آنها با عوامل مختلفی بودند که به عنوان عوامل آسیب زای کمر در نظر گرفته شده است .
نتایج: فرکانس غیبت در نتیجه همه بیماری ها و دردهای پشت به ترتیب ۸/۳% و ۶% بود و برای شیوع غیبت ناشی از همه بیماری ها و دردهای پشت اعداد به ترتیب ۲۴% و ۵% بودند. متوسط طول مدت غیبت برای همه بیماری ها ۱۶/۱ روز و برای دردهای پشت ۹/۹ روز به دست آمد. میزان روزهای غیبت در نتیجه دردهای پشت در مقایسه با همه بیماری ها ۰/۱ حاصل شد. درصد غیبت ناشی از بیماریها نیز ۰/۱۴ به دست آمد.
در مرحله دوم مطالعه، ارتباط معنی داری بین غیبت ناشی از دردهای پشت و حمل بار بیش از طول ساعد، (P=0.0059OR=10.75)، تکرار دفعات بلند کردن بار (P=0.0005 OR=2.21) ، کنتوراتی بودن کار (P=0.025 OR=2.21) و سرمای محیط کار (P=0.018 , OR=2.54) به دست آمد.