سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فیروز علی نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن و متالوژی
سیداحمد مشکانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

روش های اکتشاف ژئوشیمیایی بطور گسترده به عنوان ابزاری کارآمد در اکتشافات ناحیه ای و محلی بکار گرفته می شوند. این روش ها به علت کم هزینه تر بودن، سرعت زیاد، نتایج مناسب و گستردگی مناطق تحت پوشش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند. برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ جیان که تقریبا در ۱۳۵ کیلومتری شمال شرق شیراز به مختصات طول جغرافیایی ( َ۰۰ و ۵۴ درجه سانتی گراد- َ۳۵ و ۵۳ درجه سانتی گراد ) و عرض جغرافیایی ( َ۰۰و ۳۱ درجه سانتی گراد – َ۳۰ و ۳۰ درجه سانتی گراد) قرار دارد مورد بررسی اکتشافات ژئوشیمیایی قرار گرفته که مجموعا ۶۷۵ نمونه از رسوبات ابرایه ای و ۲۰ نمونه سنگی از مناطق کانه سازی شده و دگرسانی در مرحله مقدماتی و ۶۹ نمونه کانی سنگین و ۴۰ نمونه سنگی از مناطق کانه سازی شده و دگر سانی در مرحلهکنترل بی هنجاری برداشت گردیده و بعد از آماده سازی ، تجزیه شیمیایی ، داده پردازی، بررسی مناطق بی هنجار و کنترل بی هنجاری در مجموع۹ منطقه امید بخش برای اکتشافات تفضیلی تر معرفی گردید.