سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خسرو رحمانی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین شاهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی، دانشگاه کیش
ابوالقاسم دولتی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله رفتار اکسیداسیون فولاد کربنی مولیبدن دار در محیط بخار حاوی اکسیژن در دمای بالا بررسی می شود . برای بررسی مکانیزم ایجاد این پدیده از روشهای آنالیز کمی ( کوانتومتری و ) ESCA و آنالیز تصویری ( متالوگرافی و تصاویر استریو از زیر لایه های اکسیدی ) برای تعیین نوع رسوبات سطحی استفاده گردید . با بررسی سطح این قطعه مشاهده شد که یک لایه اکسیدی چسبنده سیاه رنگ ( مگنتیت ) همراه ذرات از اکسیدی قرمز رنگ ( هماتیت ) تمام سطح فولادرا پوشانده است . در شرایط دمای بالا به مدت طولانی لایه چسبنده سیاه رنگ اکسید مغناطیسی آهن تشکیل می گردد . ضخیم شدن بیش از حد لایه اکسیدی همراه با وارد شدن کرنشهای مختلف در لایه سبب ترک خوردگی و شکستگی لایه اکسیدی می شود . از طرف دیگر حضور اکسیژن در بخار و نفوذ آن از طریق ترکهای ماکروسکوپی موجود در لایه مگنتیت قطعه را دچار خوردگی موضعی می سازد . محصولات خوردگی بصورت اکسیدی قرمز رنگ(Fe2O3) ، ترکهای ماکروسکوپی و شکستگی های لایه اکسید زیرین را پر کرده و تا سطح بیرونی مگنتیتتوسعه می یابد . در این حالت سطح فولاد در زیر رسوبات ذرات Fe2O3 دچار خوردگی حفره ای می شود