سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه متالورژی و مواد
مهدی کاظمی – کارشناس ارشد خوردگی دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه متالورژی و مواد

چکیده:

پوشش های Al-Si از پوشش های قابل توجه در افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ سوپرآلیاژهای پایه نیکل مورد استفاده در پره توربین های گازی می باشند . بررسی های مقدماتی
نشان دهنده تردی این پوشش در برخی از موارد استفاده آن است که می توان با انتخاب ترکیب مناسب آلومینیم و سیلیسیم به پایداری مطلوب دست یافت . در این تحقیق ترکیب های مختلف تعیین و براساس آن پو شش های مختلف بکار گرفته و مقاومت به اکسیداسیون سیکلی آن در محدوده دمایی o C25-1100 انجام شده است . تغییرات وزنی و مورفولوژی پوشش طی فرآیند اکسیداسیون بررسی و مشخص گردید که نسبت آلومینیم و سیلیسیم در پوشش می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کارایی و مقاومت پوشش داشته باشد