سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران بادبزنچی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
امین بندگی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه شیراز
مصطفی شاکر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

خداوند تبارک و تعالی زمین را آفرید و به ما اجازه داد تا در آن زندگی کنیم و دستمایه تلاشهای خود را در پهنه آن به ظهور برسانیم و آبادانی و بهبود شرایط بهره‌برداری را بر آن حاکم کنیم. بنابراین ارتباط ارگانیک بین طبیعت و انسان به منظور ادامه حیات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و هر آنکه در رابطه با طبیعت است بیشتر متوجه این ضرورت خواهد شد، هر چند که با وجود انسان توازن در طبیعت معنا و جایگاهی ندارد.
مطالعه و پژوهش در شناخت وضعیت موجود و همچنین ارائه راهبردها و سیاست‌های اجرائی به جهت پهنه‌بندی زیست محیطی حاشیه رودخانه برای بررسی اکولوژیکی آن و دستیابی به ظرفیت قابل تحمل محیط زیست منطقه ،می‌تواند ضریب پایداری در بهره‌برداری از عرصه طبیعی و محیط زیست حریم رودخانه را افزایش داده واز توان بالقوه این جریان حیات بخش به خوبی بهره‌برداری کرد.در واقع زمینه‌ای را فراهم آورد که رودخانه به عنوان فضای بانشاط و کارآمد در چرخه حیات منطقه ظهور نموده و عاملی برای تخریب و آلوده‌سازی محیط‌های پائین دست محسوب نگردد. این تحقیق امکان دستیابی به اهداف فوق را در حوزه موردنظر فراهم می‌کند .