سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی میانسری – استاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مجید عمیدپور – استاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مکانیک
مرتضی میانسری – کارشناس – دانشگاه مازندران – دانشکده مکانیک
حسام میرگل بابایی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق عملکرد پیل سوختی پلیمری با سوخت هیدروژن و سطح موثر ۲۵cm2 با محاسبه ولتاژ خروجی سل در شرایط مختلف کاری، با استفاده از روابط نیمه تجربی ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از ولتاژ بدست آمده جریان های اگزرژی ورودی و خروجی محاسبه شد. راندمان اگزرژی و برگشت ناپذیری سل در شرایط مختلف کاری محاسبه شده و تاثیر دما، فشار و ستوکیومتری هوا بر روی آنها مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش فشار، دما و نسبت استوکیومتری هوا، قدرت و راندمان اگزرژی خروجی از پیل افزایش و برگشت ناپذیری ها کاهش می یابد. به این ترتیب می توا با شناسایی شرایط کارکرد بهینه هزینه عملیاتی سل را بخصوص در ابعاد بزرگ کاهش داده و به تجاری شدن آن کمک نمود.