سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مالک سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عبدالله افشار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

هدف از فسفاته کاری، بهبود چسبندگی رنگ، افزایش مقاومت به خوردگی، کمک به تغییر شکل سرد و افزایش مقاومت به سایش سطح می باشد. مواد تشکیل دهنده حمام فسفاته کاری روی، شامل اکسید روی، اسید فسفوریک، نیتریت ها یا نیترات ها (به عنوان تسریع کننده) و آب مقطر می باشد. مبنای ایجاد پوشش در این تحقیق، غوطه وری قطعات فولادی درون حمام در دمای بهینه ۷۵ درجه سانتیگراد و زمانهای ۳/۴، ۴، ۵، ۱۰ و ۲۰ دقیقه می باشد؛ اثر افزایش دما و افزایش زمان فسفاته کاری بر روی افزایش ضخامت پوشش و وزن پوشش به وسیله میکروسکوپ نوری، پراب و روش جداسازی پوشش به وسیله محلول شیمیایی انجام شد. فازهای موجود در این نوع فسفاته کاری، فسفوفیلیت و هوپیت می باشند که به بررسی آنها نیز پرداخته شده است. بررسی ریزساختار پوشش نیز به وسیله میکروسکوپ SEM انجام گرفت.