سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طهماسب حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورززی لرستان
ناصر اکبری – دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
رضا مقامقانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور تعیین میزان پایداری عملکرد و دستیابی به ارقام پرمحصول سازگار و متحمل به تنش های زنده و غیرزنده طی سال های زراعی ۸۰-۷۷ تعداد ۲۰ رقم و لاین پیشرفته گندم دوروم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت سه سال و در کوهدشت و همزمان در سه ایستگا دیم گرمسیریم ورد بررسی قرار گرفت.