سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد عبدالهی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن کریم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد
علی خردمند – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زبیده قنبری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

ناحیه طلای موته با ۹ کانسار طلا در ۷۰ کیلومتری شمال شهر گلپایگان در زون دگرگونی سنندج- سیرجان در کمربند ساختاری زاگرس قرار گرفته است. کانه زایی طلا در کمپلکس دگرگونی که بیشتر شامل شیست سبز، متاولکانیک و گنایس ها هستند رخ داده است. زون های کششی میزبان کانه زایی طلا هستند، و دگرسانی های شدید در امتداد گسل های نرمال اتفاق افتاده است. پاراژنزهای طلا شامل پیریت، کالکوپیریت، پیروتیت و کانی های ثانویه هستند.هدف این مکقاله بررسی وتعیین منشا سیالات کانه زا در این منطقه است. به این منظور ۱۰ نمونه برای مطالعه ایزوتوپ های پایدار انتخاب شدند. مقادیر ۱۲/۴ در هزار و ۴۲- در هزار به ترتیب برای میانگین ایزوتوپ ها از کانی های کانسار طلای موته بدست آمد. میانگین محاسبه برای رگچه های کوارتزی این کانسار که بر اساس روش مهیوت و همکاران(۲۰۰۷)، صورت پذیرفت ۷/۷۵ در هزار است و نشان دهنده ان است که سنگ های میربان دگرگونی مهمترین منبع برای سالات و کانه زایی طلا در منطقه موته هستند. هرچند مشاهدات ما نشان می دهد که مشخصات کانه زایی طلا در منطقه مورد مطالعه در ارتباط با فعالیت هی آذرین نیز می باشد.