سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه نجاتی – بخش بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران
حسینعلی شمسایی –
هما اورنگی –

چکیده:

ایزوفلاونها در دسته ای از ترکیبات شیمیایی گیاهی با نام فییتواستروژن قرار می گیرند . این ترکیبات با داشتن ساختاری مشابه به ( استروژنهای بدن انسان توانایی ایجاد اثرات اگونیست و آنتا اگونیست استروژنیک در بدن انسان را دارند( ۶ایزوفلاونها در برخی از گیاهان خانواده لگومینه بخصوص سویا یافت می شوند. مطالعات متعدد اثرات مفیدی از ایزوفلاونها در سلامتی انسانها را نشان داده اند. که از جمله مهمترین این اثرات می توان به اثر ضدسرطانی این ترکیبات اشاره کرد. در کنار این تحقیقات، مطالعاتی نیز وجود دارند که نتایج آنها بیانگر ایجاد اثرات سوء دراثر مصرف ایزوفلاونهای سویا می باشد. محققان با توجه به این نکته که اکثر مطالعات انجام گرفته روی ایزو فلاونهای سویا بصورت آزمایشگاهی یا بروی حیوانات آزمایشگاهی بوده است ، بر این عقیده اند که جهت بدست آوردن نتایج قابل اطمینان در مورد اثرات مفید این ترکیبات در سلامتی انسان نیاز به مطالعات بیشتر وبه ویژه مطالعات دقیق انسانی می باشد.