سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر پورحسین – جانشین معاونت صید و بنادر اداره کل شیلات استان مازندران
عباس جعفری – سال آخر مهندسی منابع طبیعی – شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

فرهنگ ایمنی یک سازمان ، محصول ارزشهای فردی وگروهی ، طرز برخرد ، قوه درک ، صلاحیت وخصوصیات رفتاری است که تعیین کننده تعهد شیوه عمل ومهارت مدیریت ایمنی یک سازمان می باشد امنیت در بنادر ایران سالها پیش از آنکه غرب به فکر برقراری امنیت در بنادر ودر کشتی ها بیفتد به نوع و شیوه بومی انجام می شد. علل حادثه رامیتواند در سه دسته جای داد :
١- اعمال نا ایمن
٢- شرایط ناایمن
۳ – ترکیبی از اعمال نا ایمن شرایط نا ایمن
در این تحقیق با توجه به محدوده مطالعه در بنادر استان مراجعه به چهار بندر صورت پذیرفت و ایمنی در این بنادر مورد ارزیابی قرارگرفت . باتوجه واردات کلاهایی همچون مواد نفتی و شیمیایی که در زمره کالاهای خطرناک قراردارند تمهیدات خاصی جهت حمل ونگهداری این موارد برقرارنموده اند، ایمنی حریق از جمله مواردمهم در این راستا می باشد . واردات آزبست بعنوان یک کالای خطر ناک نیز موارد ایمنی مخصوص به خود رامی طلبد . ایمنی انبار ، ایمنی اسکله ، ایمنی خدمه و کارگران اسکله ،ایمنی برای کالاهای خاص از جمله مواردی بودند که در بنادر استان مازندران بسیار بر روی آن تأکید و رعایت می شود. استفاده ازیک سیستم ارتباطی مطلوب توسط مدیریت و برقراری جلسات برنامه ریزی و اجرایی بامشارکت کارگران میتواند این امر را قوت بخشد.