سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد –
سیدمحمدرضا حسینی –
مصطفی صمدی –

چکیده:

در این مقاله لوله کشی گاز منازل در مقابل زلزله به دو روش عددی و تجربی مورد تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور ساختمانی یک طبقه، دارای یک اتاق در ابعاد واقعی و ساخته شده با مصالح بنایی بر روی میز لرزان در دانشگاه صنعتی شریف ساخته شد و لوله کشی گاز آن مطابق با استاندارد گاز ایران (IGS) انجام شد. برای تست عملکرد سازه و لوله کشی گاز در مقابل زلزله از شکل موجهای زلزله های بم، طبس و ال سنترو درچند مرحله استفاده شد. در اد امه از تحلیل اجزاءمحدود برای بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری لوله کشی گاز استفاده گردید تا چگونگی عملکرد لوله کشی گاز در مقابل لرزشهای ناشی از زلزله و نحوه بر هم کنش آن با ساختمان تعیین گردد. بررسی صورت گرفته نشان داد که به طور کلی لوله کشی گاز از ایمنی مناسبی برخوردار است، اما ریزش ساختمان و همچنین حرکت و یا سقوط وسایل گاز سوز که می تواند منجر به صدمه دیدن اتصالات آن گردد، می توانند باعث بروز نشت گاز و در صورت مهیا بودن شرایط، باعث آتش سوزی گردند.