سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه طحان پور –
مینا خان بابایی –
بهاره فولادوند – کارشناس نقشه برداری
امیرمحمد طوسی – کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی

چکیده:

با توجه به اهمیت موضوع ایمنی راه ها از منظر دارا بودن کمترین میزان تصادفات، در این پژوهش عوامل موثر در ایجاد تصادفات و تاثیر آنها بر ایمنی راه ها ارائه شده و همچنین خلاصه ای از روش های آماری مورد استفاده در شناسایی مکان های حادثه خیز بررسی گردیده آن. در این تحقیق، الوریتم دیکسترا بعنوان یکی از الگوریتم های مربوط به تجزیه و تحلیل شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا موضوع یافتن ایمن ترین مسیر از جهت دارا بودن کمترین میزان تصادفات با در نظر گرفتن چند عامل از مجموعه عوامل ایجاد تصادفات با استفاده از الگوریتم فوق جهت انجام نمونه هعملی بررسی شده است.بدین منظور نرم افزار ArcGIS(9.1) در سطح Arcview استفاده گردیده که محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، مربوط به منطقه ۶ شهر تهران می باشد.