سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
سعید خدابخش – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
حسن محسنی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
زهره آتش مرد – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

سازند پابده در منطقه ایوان غرب از تناوب آهکهای نازک لایه تا ضخیم لایه (مادستون, وکستون وپکستون) و شیلهای خاکستری روشن تا تیره که غنی از فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند, تشکیل شده است. بر اساس مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات, تعداد ۵ ایکنوجنس در دو مجموعه مجزا تشخیص داده شده است. مجموعه اول با تنوع ایکنوفونای نسبتاً زیاد (آرنیکولیتس, کندریتس, پلانولیتس و نئونریتس) در رخساره- های وکستونی, مادستونی و پکستونی حضور دارند. این مجموعه از ایکنوفسیلها نشانگر ایکنورخساره کروزیانا بوده که در یک محیط نسبتاً پر انرژی تشکیل شده است. مجموعه دوم با تنوع ایکنوفونای کمتر (زئوفیکوس و کندریتس) در رخسارههای شیلی, وکستونی, مادستونی و پکستونی تشکیل شده و معرف ایکنورخساره زئوفیکوس بوده که در یک محیطکم انرژی و عمیق تر تشکیل شده است. وجود افقهایی از مواد آلی (رخسارههای حاوی TOC >%۲ در بخشهای میانی و تحتانی سازند پابده که متعلق به ایکنورخساره زئوفیکوس میباشند خود تأییدی بر حاکم بودن شرایط محیطی فقیر از اکسیژن در این ایکنورخساره است.