سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید حاج بابایی – کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان
محمدعلی میرعباسی – کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

سیل یکی از مخاطرات طبیعی است که بعلت ریزش باران شدید ، ذوب برفها، تغییر بستر رودخانه ها و تخریب سدها از جمله عواملی هستند که ممکن بروز سیل شوند هشدار دهی زود هنگام حوادث غیر مترقبه ای نظیر سیل برای ایران که از لحاظ حادثه خیزی جزء شش کشور اول دنیا می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است امروزه با استفاده از روشهای پیشرفته سیستم های هشدار دهنده وپردازش داده ها و به کارگیری ماهواره ها و رادارهای هواشناسی، نقشه های هواشناسی وقوع سیل پیش بینی می گردد بدین منظور در این مقاله به بررسی سینوپتیکی دو الگوی بارش سیل آسا پرداخته ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نقشه های هواشناسیمربوط به سطح زمین، سطوح میانی جو، نقشه قائم جو و تصاویر ماهواره میتوست (metosat) مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد د رمواقعی که مراکز کم فشار سودانی درمنطقه مستقر بوده شاهد بار شهای سیل آسا و درمواقعی که مراکز کم فشار سودانی و مرکز کم فشار مدیترانه ای ادغام و تبدیل یک به سیستم دینامیکی می گردد شاهد بارش های سیل آسا و سنگینی در اصفهان بویژه در نواحی جنوب غربی و جنوب استان خواهیم بود.