سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم واردی –

چکیده:

پرورش ماهیان سردآبی از شتاب و روند روبه رشدی در کشور برخوردار بوده است . با توجه بـه تخلیـه پـساب مزارع پرورشی ( بدون تصفیه و حذف مواد زاید ) منابع آب موجود روند رو به تزاید تقاضای پرورش بـرای حفـظ تولید پایدار راکفایت نمی نمایدو درآینده بار آلاینده گی اضافی، مشکلات عدیده ای برای محیط زیست رودخانه ها ایجاد می نماید . این بررسی با هدف تعیین میزان تغییرات بارهای فسفری از بالادسـت رودخانـه تـا پـایین دست مزارع انجام گردید . ارزیابی مقدماتی ن شان می دهد استقرار مزارع تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بصورت ناحیه ایی با فواصل ۳۰۰ و ۷۰۰ متر در مزارع بالادست و میانی و حتی فاصله ۶ کیلومتردرآخرین مزرعه ، تخلیه پساب بدون هیچگونه تصفیه بر اکوسیستم رودخانه هراز تاثیر منفی دارد و این تاثیر مزارع پایین دست را نیـز تحت ا لشعاع قرار داده است