سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه قربانی – کارشناس میکروبیولوژی
آتس سا قاصدی – کارشناس میکروبیولوژی
مریم مهرزادیان – کارشناس میکروبیولوژی
مریم کاظمیان – کارشناس میکروبیولوژی

چکیده:

تالاب انزلی یکی از ۱۸ تالاب بینالمللی ایران در کنوانسیون رامسر و یکی از نقاط استثنائی و بسیار متنوع از نظر اکولوژیک و زیستی در سطح جهان است .با توجه به اینکه این تالاب وظیفه توازن هیدرولیکی ۱۵ رودخانه و دریا را بر عهده دارد به عنوان یکی از اکوسیستم های بسیارمفید در جهت کنترل و کاهش آلودگی مثمر ثمر باشد. از آنجایی که پیشرفت فعالیت های انسانی و افزایش جمعیت همواره مع ض لاتی را از نظر زیست محیطی به همراه دارد این اکوسیستم نیز قربانی این معضلات شده و هم اکنون حیات آن به خطرافتاده است.از جمله مواردی که باعث مشکلات عدیده ای در این تالاب شده ورود فاضلابهای انسانی ، صنعتی و کشاورزی می باشد.که هر کدام تاثیرات متفاوتی بر روی این اکوسیستم داشته به صورتی که عمق مفید تالاب را طی ۳۰ سال گذشته از ۱۱ سال به ۳ متر رسانده است. مواد آلی ، فلزات سنگین ، هیدروکربنهای نفتی و سموم کشاورزی و آلودگی میکروبی از جمله مواردی هستند که تاثیر به سزایی در آلودگی تالاب انزلی دارد.در این تحقیق با نمونه برداریهای که به صورت فصلی در مدت یک سال بر روی این تالاب صورت پذیرفته میزان آلودگی میکروبی که تاثیر به سزایی بر محیط آبی خود تالاب و سواحل دریای خزر در ناحیه شهرستان انزلی سنجیده شده است. میزان بار آلودگی میکروبی تالاب انزلی از ایستگاههای مختلف در آزمایشگاه محیط زیست استان گیلان به روشMPN سه لوله ای مورد سنجش قرار گرفت . برایند این تحقیق مشخص نمود که حوزه مرکزی تالاب که رودخانه پیربازار به آنجا وارد میشود با توجه به اینکه بیشترین مقدار فاضلاب انسانی ( بهداشتی )وصنعتی از طریق این رودخانه وارئ تالاب میشود ، بیشترین میزان آلودگی را داراست