سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیزری –

چکیده:

ایران با برخورداری از تنوع مناسب آب و هوایی ، داشتن نیروی کار ارزان و مناسب ، میزان نور کافی، فراوانی ضایعات سلولزی و نزذیکی به بازارهای مصرف برای تولید و عرضه انواع گل ها و گیاهان زینتی مستعد است. با وجود چنین استعدادهای طبیعی سهم ایران در تولید و تجارت جهانی انواع گل و گیاه زینتی بسیار اندک است. در این مطالعه بازارهای هدف صادرااتی انواع گل و گیاهان زینتی ایران بر اساس کدهای سیستم هماهنگ شده بین المللی با استفاده از برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از سالنامه های بازرگانی گمرک و آمارهای سازمان ملل متحد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهای اردن و امارات متحده عربی در درخت و درختچه های میوه های خوراکی ، کشورهای آذربایجان و امارات متحده عربی در بوته گل رز ، کشور قطر در درختچه های چندساله، جنگلی و سبزیجات زینتی، کشور روسیه در گل های شاخه بریده تازه، کشورهای عربستان، پاکستان و کویت در گل های شاخه ای خشک یا رنگ کرده و کشور کویت در درخت نوئل و نراد در اولویت واردات از ایران قرار دارند . با توجه به پتانسیل و حجم بالای واردات انواع گل ها و گیاهان زینتی کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی لازم است که سیاست هایی در جهت رفع مشکلات تولید و صادرات گیاهان زینتی اتخاذ گردد.