سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم اردستانی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر APERI
ماندانا طوسی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر APERI
کوهسار خالدی – دکترای اقتصاد کشاورزی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر APERI

چکیده:

وجود یک سیستم کارا در بازاریابی کشاورزی، خود به عنوان ابزاری موثر، منجر به افزایش رشد تولیدات این بخش می شود . بدین ترتیب ب ررسی بازاریابی محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و میوه ها در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است . در بین محصولات باغی، مرکبات با اختصاص سهمی بالغ بر ۳۱ درصد از کل تولید به خود ، بیشترین حجم تولید را داراست . سهم تولیدکنندگان این محصول از قیمت نهایی مصرف کننده پایین بوده و در بازاریابی آن نارسایی وجود دارد . در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای ۱۳۸۰-۸۴ بازار داخلی مرکبات شمال ( پرتقال ) از طریق شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است . نتایج حاصل حاکی از بالا بودن سهم واسطه در خرید محصول، پایین بودن سهم تولید کننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولید کننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ن اکارایی بازار این محصول است . بر اساس نتایج حاصله بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاربابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است