سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود ادبی فیروزجائی – کارشناس صنایع دریایی شرکت مهندسین مشاور وسائط نقلیه
علی ادبی فیروزجائی – مدیر عامل شرکت پژوهش صنعت پویا

چکیده:

یکی از مهم ترین بخش های مطالعات استراتژی صنایع دریایی تحلیل بازار حمل و نقل دریایی می باشد. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آخرین آمارهای موجود شرکت بنادر و کشتیرانی و همچنین مدارک موجود از طرف شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ابتدا تحلیلی از بازارهای حمل و نقل در یابی محمولات فله، عمومی و کانتینر ارائه گرددوسپس روشهای مناسب جهت محاسبه تعداد کشتی هایمورد نیاز جهت حمل و نقل این محمولات معرفی شده و در نهایت باتوجه به آمار کشتی های موجود شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آمار کشتی های مورد نیاز محاسبه شده در قسمت قبل، تعداد کشتی های مورد نیاز جهت حمل و نقل دریایی محمولات فله، عمومی و کانتینری برای ۱۰ سال آتی کشور برآورد می گردد.