سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر شالچیان – کارشناسی مهندسی برق ، گرایش کنترل
مصطفی صحرائی اردکانی – کارشناسی مهندسی برق ، گرایش کنترل
اشکان رحیمی کیان – دکترای مهندسی برق، گرایش کنترل

چکیده:

در این مقاله بازار های رقابتی برق را بررسی کرده و شرایط حاکم بر آن را مطالعه نموده ایم . سپس به بررسی نقش بنگاه های تولیدی – ژنراتور ها – در شرایط بازار و تعیین قیمت بازار پرداخته ایم . همچنین نشان داده شده است که شرایط یک بنگاه در شبکه چه تاثیری بر فروش آن بنگاه و دیگر بنگاه ها در بازار خواهد داشت . همچنین پتانسیل تبانی و چگونگی تاثیر آن بر کل بازار بررسی شده است . سپس با ایجاد محدودیت روی بعضی از خطوط، بازار چند انحصاری متصل به بازار رقابتی و مسائل مربوط به آن را مورد مطالعه قرار داده ایم . علاوه بر این در هر حالت ایجاد قوانینی از طرف ISOبرای بهینه سازی بازار مورد بررسی واقع شده است . سیستم مورد مطالعه در این مقاله سیستم استاندارد IEEE-30 BUS بوده است