سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر اسماعیلی دهج – کارشناس، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، واحد مواد بازد
محمد کاملی – کارشناس، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، واحد مواد بازد
حسین رحیمی مفرد – کارشناس، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، واحد مواد بازد
ابراهیم بهلولی – کارشناس، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، واحد مواد بازد

چکیده:

مواد بازدارنده در سیستم ه ای خنک کننده، موادی هستند که با غلظت های پایین به آب اضافه می شوند تا مانع ایجاد خوردگی در روی سطح فلز و جلوگیری از تشکیل رسوب بخصوص در مبدل های حرارتی گردند . در این مقاله اثر بازدارنده های خوردگی و رسوب گذاری در شرایط متفاوت آب از لحاظ سختی، قلیائیت، میزان یون کلرید و … مورد مطالعه قرار گرفته است . این شرایط شامل آب های صنعتی سخت مانند آب های مناطق جنوب کشور، آب های با سختی متوسط مانند اراک، تهران و آب های نرم می باشد . دراین بررسی با استفاده از دستگاه دینامیک پیلوتی در سرعت جریان های خطی متفاوت و با فلاک س حرارتی متفاوت ( دمای پوسته در گستره ۹۰ تا °C 120 ) نرخ خوردگی و رسوبگذاری تعیین می گردد و همچنین با استفاده از منحنی های پلاریزاسیون تافل میزان
خوردگی محاسبه و با نتایج حاصل از تست دینامیک پیلوتی و نتایج صنعتی مقایسه شده است . رسوبات تشکیل شده نیز توسط می کروسکوپ الکترونی مجهز به EDX تحت آنالیز نیمه کمی قرار
گرفته و نوع رسوبات در شرایط مختلف آب بررسی شده است .