سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تقی عبادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران‐ محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر کلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران‐ محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبنم صدری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران‐ محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عندلیب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران‐ محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به گستره بالای آلودگیها در خاک و اهمیت پاکسازی محیط زیست، در سالهای اخیر روشهای متعددی برای تصفیه سایتهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی پیشنهاد شده است. در میان این روشهای تصفیه، خاکشویی به عنوان یک تکنولوژی پاکسازی امیدبخش و ابتکاری برای تصفیه خاکهای آلوده به نفت و فلزات سنگین، پیشنهاد شده است. در این مقاله به بررسی بازدهی حذف نفت خام از خاک آلوده به کمک روش خاکشویی با استفاده از سه سورفکتانت به نامهای رامنولیپید، ساپونین و سدیم دودسیل سولفات (SDS) پرداخته میشود. آنالیز نمونه با استفاده از دستگاه GC/MS برای بررسی توزیع باقیمانده هیدروکربن ها در خاک شستشو شده، انجام می پذیرد. نتایج حاکی از اینست که SDS نفت خام بیشتری را از خاک حذف می کند و در مرتبه بعدی رامنولیپید و سپس ساپونین موثر خواهد بود.