سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدباقر اسلامی اندرکلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سهیل مشرفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

در این تحقیق تاثیر محیط های الکتروشیمیایی مختلف در خاصیت شناوری خود القائی گالن بررسی گردید. این محیط های الکتروشیمیایی شامل آسیای گلوله ای جهت خردایش کانسنگ گالن و سلول فلوتاسیون دنور جهت شناوری گالن بوده است. به منظور دستیابی به حداکثر بازیابی از محلول هیپوسولفیت سدیم در غلظتهای ۰/۰۶ و ۰/۱۲ مولار و گازهای نیتروژن و هوا به منظور کنترل پتانسیل پالپ در سلول فلوتاسیون دنور استفاده شد. نمونه کانسنگ گالن از معدن «اِرا) بخش چهاردانگه کیاسر شهرستان ساری است که شامل کانی گالن (PbS) به میزان تقریبی حداقل ۲۲ درصد، فلورین CaF2) 73/37) درصد و کوارتز SiO2) 2/54) درصد و کانی های سروزیت (PbCO3) و کائولینیت ((Al2Si2O5(OH4) به مقدار جزئی نیز است. حداکثر بازیابی گالن پی از انجام مراحل آماده سازی و فلوتاسیون کانسنگ گالن در محلول ۰/۱۲ مولار هیپوسولفیت سدیم رخ داده است. مقدار حداکثر بازیابی گالن در این محلول در عدم حضور کلکتور در حدود پتاسیل ۲۸۰ تا ۳۵۰ میلی ولت ۶۳% است. در صورتی که حداکثر بازیابی گالن در آب و در غیاب کلکتور ۵۲% بوده که در حدود پتانسیل ۱۷۵ تا ۲۱۰ میلی ولت اتفاق می افتد.