سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر اسلامی اندارگلی – اعضاء هیأت علمی مهندسی استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سهیل مشرفی – اعضاء هیأت علمی مهندسی استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

در این تحقیق تأثیر محیط های الکتروشیمیایی مختلف در خاصیت شناوری گالن بررسی گردید . این محیط های الکتروشیمیایی شامل آسیای گلوله ای جهت خردایش کانسنگ گالن و سلول فلوتاسیون دنور جهت شناوری گالن بوده است . به منظور دستیابی به حداکثر بازیابی از محلول هیپوسولفیت سدیم در غلظتهای ۰/۰۶ , ۰/۱۲ مولار و گازهای نیتروژن و هوا به منظور کنترل پتانسیل پالپ در سلول فلوتاسیون دنور استفاده شد . نمونه کانسنگ گالن از معدن « اِ را » بخش چهاردانگه کیاسر شهرستان ساری است که شامل کانی گالن (PbS) به میزان تقریبی حداقل ۲۲ درصد فلورین CaF2 73/37% و کوارتز Sio22/54%و کانی های سروزیت(PbCO3) و کائولینیت (Al2Si2O5(OH)( 4 به مقدار جزئی نیز موجود است . حداکثر بازیابی گالن پس از انجام مراحل آماد ه سازی و فلوتاسیون کانسنگ گالن در محلول۰/۱۲ مولار هیپوسولفیت سدیم رخ داده است . حداکثر بازیابی در این محلول در حضور و عدم حضور کلکتور KAX در حدود پتانسیل ۲۸۰تا ۳۵۰ میلی ولت به ترتیب۸۵% و ۶۳% است. در صورتی که بازیابی گالن در آب در حضور و عدم حضور کلکتورKAX به ترتیب ۷۰% و ۵۲% و در حدود پتانسیل ۱۷۵ تا ۲۱۰ میلی ولت رخ میدهد