سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی شریفی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۲۷۰ کیلومتری جنوبغربی تهران واقع شده است که از نظر تقسیم بندی زونهای ساختمانی – رسوبی ایران در زون سنندج – سیرجان واز نظر تقسیمات کشوری درشمالغربی استان اصفهان قرار دارد.
از جمله بافتهای اولیه که در سنگهای طلادار موته قابل مشاهده هستندعبارتند از تفریق جریانی ، لایه بندی جریانی، گزنولیتها و گزنوکریستها، بافت بلاستوپور فیرو بافت خلیج خوره شده (فنوکریست خلیجی کوارتز) ، همچنین از جمله بافتهای ثانویه که در سنگهای طلادار موته قابل مشاهده هستند عبارتند از سیلیسی شدن، سریستی شدن، کلریتی شدن و پروپیلیتی شدن، اما بطور کلی می توان زون کلریتی را فراگیرترین زون آلتراسیون درسنگهای آتشفشانی منطقه دانست. در منطقه موته زون سیلیسی، در بالای ذخیره، زون سریست و پتاسیک در اطراف و همراه ذخیره و زون پروپیلیتیک بافاصله زیاد از ذخیره مشاهده می گردد. در منطقه موته بررسی بافتهای اولیه، وفور دایکهای اسیدی، شکل گدازه های آتشفشانی. آزمایشات سنگ شناختی، علائم صحرائی و همچنین بررسی بافتهای ثانویه نشان میدهد سنگهای طلادار موته از نوع متاریولیت و متاراسیت می باشند.