سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شکرالله حسنی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
کیوان رئیسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

رسوب نیکل اهمیت زیادی در سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMs) دارد . کاهش اندازه دانه رسوب نیکل به مقادیر نانو ) کمتر از (۱۰۰ nm اخیراً در مورد کاربردهای MEMs مورد توجه زیادی قرار گرفته است . کبالت به عنوان یک عنصر آلیاژی موجب افزایش پایداری حرارتی آن می شود . در این تحقیق پوشش نانوکریستالی آلیاژی دوتایی Ni/Co از حمام واتز در دو وضعیت بدون
ساخارین و حاوی ۱ gr/lit ساخارین توسط جریان مستقیم بر روی زمینه فولاد ساده کربنی ایجاد شد . پوشش دهی در چگالی جریان های ۵۵ ، ۳۹ و ۱۲ mA/cm 2 انجام شد . با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس، ضرایب بافت نمونه ها محاسبه شد، همچنین با استفاده از قانون شرر اندازه دانه ها نیز محاسبه گردید . نتایج آزمایشات نشان می دهند که افزودن ساخارین به حمام پوشش دهی موجب کاهش اندازه دانه ها و کاهش شدت بافت حاصل در پوشش می شود . در غیاب ساخارین بافت به صورت تک جزئی شامل صفحه {۳۱۱} است و که با (۱۲ mA/cm 2 ( تغییر می یابد . در حضور ساخارین و در چگالی جریان {۲۰۰} به {۳۱۱} از (۳۹ mA/cm 2و ۵۵) افزایش چگالی جریان بافت عمدتاً شامل صفحه {۳۱۱} است که با افزایش چگالی جریان به ۳۰ mA/cm 2 بافت صفحه {۱۱۱} جانشین صفحه {۳۱۱} می شود . در چگالی جریان های بالاتر ) (۵۵ mA/cm 2 مجدداً بافت صفحه {۳۱۱} مجدداً در پوشش گسترش می یابد .