سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش پوشش هایی از سرب روی زیرلایه فولادی به روش رسوب فیزیکی بخار pvd ایجاد شد وتاثیر دمای زیرلایه فشار گاز محفظه و ولتاژ اعمالی بر بافت و مورفولوژی پوششها مورد ارزیابی قرار گرفت.بافت پوشش ها توسط دستگاه پراش پرتو ایکس به صورت پارامتر بافت و مورفولوژی پوششها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد.نتایج نشان داد که با افزایش دمای زیرلایه شدت صفحات ۲۰۰ و ۲۲۰ افزایش یافته و تخلخل ساختار کاهش میابد و در دمای بسیار بالا بافت پوشش حالت تصادفی پیدا میکند و مورفولوژی آن به صورت هم محور در می آید.با افزایش فشار گاز محفظه شدت صفحات ۲۰۰ و ۲۲۰ افزایش یافته و اندازه دانه ها ریزتر شده در حالی که با افزایش ولتاژ اعمالی صفحات ۱۱۱ شدت بیشتری پیدا میکنند و اندازه دانه ها میشود