سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره شایقی – گروه حشره شناسی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید متصدی زرندی – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در مرکز تحقیقات بهداشتی رامسر جهت سمپاشی درختان مرکبات همانند سایر نقاط استان مازندارن از امولسیون مالاتیون ۵۷% استفاده می شود. در این بررسی با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک باقیمانده مالاتیون در خاک باغ مرکبات مرکز تحقیقات بهداشتی رامسر در سال ۱۳۷۶ اندازه گیری شد . برای این منظور ۶۱ نمونه خاک شامل خاک سطح و خاک از عمق ۳۰ سانتیمتری مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با استفاده از روش فوق می توان این حشره کش را در سطح خاک تا دوماه پس از سمپاشی به میزان ۰/۱ppm و در عمق ۳۰ سانتیمتری خاک تا ماه سوم ۰/۲ppm اندازه گیری نمود. در این رابطه نوع و خواص حشره کش، میزان بارندگی دما و بافت خاک از جمله عواملی است که در تجزیه پذیری و نفوذ به اعماق پایین خاک و وجود میکروارگانیسم های موجود در خاک دخالت دارند.