سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب الله فتاحی نیسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی شریف(تهران)، ک
مجید دیری –
حمیدرضا رنجبر –
علی جعفری ثقیه –

چکیده:

در این مقاله بر مبنای مطالعات صحرایی، آزمایشگاهی و اطلاعات موجود، نمونه‌برداری از ۳۷ رشته از قنوات مناطق مختلف تهران انجام گردید و در نهایت پارامترهای بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اکثر قنوات به لحاظ باکتریولوژیکی دارای آلودگی میکروبی هستند که بدون شک ناشی از آلودگی با فاضلاب انسانی است، همچنین باید توجه‌داشت که در مناطقی که غلظت آمونیوم بالاست، نشان می‌دهد که آب به تازگی و مستقیماً آلوده شده‌است که این آلودگی ناشی از اوره موجود در فاضلاب است. درنهایت پیشنهاد کاربری مناسب برای آب قنوات ارائه می‌گردد. بطورکلی آلوده‌شدن آب ناشی از عدم رعایت حریم قنات، اتصال مستقیم چاه‌های جذبی به داخل کوره قنوات و عدم بهسازی،احیا و حفاظت بهداشتی سفره آب زیرزمینی می‌باشد.