سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله ضیائی –
پیمان محمدزاده –

چکیده:

تعداد ۱۸۷۵ کبد گاومیش در کش تارگاه صنعتی ارومیه از بیستم فروردین ماه تا بیستم تیر ماه سال ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد ۱۷ کبد آلوده به آبسه کبدی بودند ۱۴ /.(۹) آبسه در لوب راست، ۲ آبسه در لوب چپ و یک آبسه در لوب چهار گوش کبد وجودداشت . تمام این نمونه ها به منظوررشد باکتری های هوازی و بی هوازی کشت داده شدند .
فوزوباکتریوم نکروفوروم از ۱۰ مورد %)۵۸) و اشرشیا کلی از ۴ مورد %)۲۴) و آرکانو باکتریوم پیوژنز از ۲ مورد %)۱۲) و استرپتوکوکوس از ۱ مورد %)۶) آبسه های کبدی جدا گردیدند . که در متن این مقاله به بررسی کامل خصوصیات زیستی این باکتریها و نیز روشهای مورد استفاده در شناسایی و جدا سازی آنها به صورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد.