سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان محمدزاده – عضو انجمن میکروب شناسی ایران،عضو باشگاه پژوهشگران جوان
لاله ضیائی – کارشناس میکروبیولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
اسماعیل کس نزانی – دکترای عمومی دامپزشکی

چکیده:

در این پژوهش تحت عنوان » بررسی باکتریولوژیک آلودگیهای احتمالی اولیه و ثانویه آرتمیای دریاچه ارومیه در دو حالت سیست و بیومس آن مورد مطالعه قرار گرفت . هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل باکتریایی که موجب خسارات فراوان به این گونه نادر و ارزشمند می باشد بود .
مواد و روشها : برای تحقیق این پروژه جهت بررسی های لازم دو ایستگاه تحقیقاتی گلمانخانه و بزرگراه شهید کلانتری به عنوان مراکز نمونه برداری انتخاب شدند از این ایستگاهها با تورهای پلانکتون گیری که قبلا طراحی شده بود نمونه های سیست و بیومس ارتمیا جمع اوری شده سپس نمونه های برداشته شده بلافاصله به ازمایشگاه منتقل گردید . در ازمایشگاه از نمونه ها برای بررسی های بعدی لام مرطوب تهیه شد . سپس کشتهای عمومی د ر محیط کشت بلاد اگار و مکانکی و محیط کشت اختصاصی مولر هینتون اگار با محلول %۳ نمک انجام شد .
بررسی نتایج حاصله از کشت های باکتریایی و رنگ امیزی گرم انجام شد ازمایشات اولیه و ثانویه به عمل آمده نشان میدهد که ارتمیای دریاچه ارومیه دارای %۲۳ الودگی ویبریونی است . باکتریهای مورد مشاهده در محیط کشت و لام مرطوب ناشی از الودگیهای اختصاصی خود ارتمیا و نیز الودگیهای ثانویه است که می تواند از منبع اب دریاچه و یا آلودگی مراحل بعدی باشد . این آلودگیهای ثانویه نشان دهنده و بیانگر ان است که در حین عمل آوری و اجرای مراحل مختلف ان بایستی رعایت کلیه موازین بهداشتی و رعایت اصول و روشهای استاندارد رعایت شود . تا از طریق این ابزی با ارزش هر گونه احتمال انتقال باکتری و سایر الودگیها به ابزیان مورد استفاده از ان منتفی شو د و الودگیهای اختصاصی را نیز می توان با بکاربردن داروهای چویس کنترل کرد .