سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین طریق الاسلامی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگ
محمدرضا امیدخواه – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، برج تقطیر در اتمسفر پالایشگاه تبریز از دیدگاه تحلیل اکسرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. هم اکنون دو نوع نفت خام به عنوان خوراک در پالایشگاه تبریز مورد استفاده قرار می گیرد: نفت خام اهواز- بنگستان و نفت خام وارداتی ازآسیای میانه موسوم به.NEW-CROSدر تحلیل اکسرژی راههای عمده کاهش اتلاف اکسرژی عبارتند از: تغییرات در شرایط خوراک ورودیو افزایش یا تغییر در جوش آورها و چگالنده های جانبی که در این مطالعه هر دو طیف فکری در دستور کار قرار گرفت. در راستای کاهش مصرف انرژی از طریق کمینه سازی اکسرژی، با تغییراتی در دو جریان منشعب شده از یکی از پمپهای چرخنده برج و کاهش شدت جریان یکی از آنها و افزایش شدت جریان دیگری به همان میزان و در نتیجه تغییرات دمایی ایجاد شده در دو جریان مذکور، ۱۲/۸درصد از افت اکسرژی کاسته شد. در مرحله بعد با تغییر در شرایط خوراک ورودی و وارد کردن بخار بالای ظرف تبخیرناگهانی به سینی هم دما، و تغییرات جدید در جریانهای منشعب شده از پمپهای چرخنده، کاهش افت اکسرژی تا ۱۸ % حالت اولیه حاصل شد. از طرفی عدم اختلاط بخار بالای ظرف تبخیر ناگهانی با جریان خروجی از کوره، باعث می شود که دمای خروجی از مجموعه کوره ها در محدوده کمتری تنظیم شود که این خود به کاهش بار حرارتی کوره ها تا حدود ۴% می انجامد.