سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران یاسمی – عضو هیئت علمی وزارت جهاد سازندگی
بهران فلاحتکار – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه که طی مهر ۷۴ تا شهریور ۷۵ انجام گرفت سه منطقه تخلیه صید مهم در دریای عمان جهت نمونه برداری انتخاب شد و مجموعا ۲۷۳ عدد دلفین ماهی مورد زیست سنجی و کالبد شکافی قرار گرفت. کوچکترین ماهی مورد اندازه گیری۳۰ و بزرگترین آن ۱۲۸ سانتیمتر طول داشتند. در بررسی محتویات معده مشخص شده که عمده ترین فراوانی(۴۹/۶درصد)را انواع ماهی و کمترین فراوانی (۲/۳درصد) را هشت پا شامل می شود. بعد از ماهی، ماهی مرکب و اسکوئید در درجات دوم و سوم اهمیت غذایی قرار دارند. همچنین مشخص شد که بجز گروه طولی۱۳۰-۱۱۰ سانتیمتر که منحصرا دارای رژیم نرم تنخواری می باشند در سایر گروهها انواع ماهی غذای شاخص می باشد. وجود گناد در مراحل ۴و۵ رسیدگی جنسی در هر دو جنس و در کلیه ماههای سال نشاندهند طولانی بودن دوره تخم ریزی بوده ولی دارای دو نقطه اوج در آبان و فروردین می باشند. حداقل ضریب چاقی جنس نر ۰/۷۲ و حداکثر آن ۱/۹ و حداقل ضریب چاقی جنس ماده ۰/۶۸ و حداکثر آن ۱/۲ تعیین گردید.