سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان فرزامی سپهر – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
غلامرضا شکروی – مهندسین مشاور پیاپ نوین
محمد قلیزاده – مهندسین شاور پیاپ نوین
فریده دخت سید مظفری – گروه زیست شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در راستای توسعه پایدار اقتصادی و به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد استانهای جنوب کشور، توسعه شیلات با جهت گیری خاص پرورش میگو و بهره برداری از منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است. خور بردستان واقع در عرض شمالی ۲۷ درجه و ۵۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا ۲۷ درجه و پنجاه دقیقه و ۳۰ ثانیه و طول شرقی ۵۱ درجه و ۵۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا ۵۲ درجه و ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه از غرب به شهرستان دیر، از شرق به اراضی کنگان، از جهت شمال غرب به شهرستن بردستان و از جنوب به خلیج فارس محدود میشود. این منطقه با اقلیم نیمه گرمسیری دارای شیب عمومی ۰/۵ درصد است. بارندگی متوسط سالیانه ۱۹۶/۹ میلیمتر، رطوبت متوسط سالیانه ۶۴/۴ درصد و متوسط دما ۲۵/۵ درجه سانتیگراد، متوسط سالیانه حداکثر دما ۳۴/۵ درجه سانتیگراد و متوسط دمای حداقل سالیانه ۲۱/۸ درجه سانتیگراد میباشد. مطالعات فیزیکی و مکانیکی خاک درصد رطوبت میانگین خاک منطقه را ۲۱ درصد نشان میدهد. آزمایش تعیین حدود اتربرگ خاک منطقه، متوسط PI را ۴ مشخص نمودهاست. آزمایشهای دانه بندی و هیدرومتری درصد میانگین رس را ۱۳/۷۹ درصد و درصد میانگین ماسه را ۱۲/۴۲ معرفی نمود. طبقه خاک میانگین منطقه به دو روش U.S.D.A و UNIFIED انجام گرفت و بر اساس روش اول خاک غالب منطقه لوم سیلتی و بر اساس روش دوم ML (سیلت رس دار همراه کمی ماسه) میباشد. نمودار بین PI و درصد رس خاک، فعالیت خاک منطقه را کم و خاصیت تورم پذیری آن را بسیار ناچیز ارزیابی کرد. نتایج حاصل از هیدرومتری مضاعف و مقایسه آن با هیدرومتری با محلول نشان داد که خاک منطقه اصولا همگراست، زاویه شکست داخلی خاک مورد نظر در حالت اشباع ۶ درجه و چسبندگی ۰/۳۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، وزن مخصوص خشک ۱/۵۲ گرم بر سانتیمتر مکعب و عدد نفوذپذیری آن ۵ در ۱۰ به توان منفی هفت سانتیمتر بر ثانیه میباشد.