سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی و معاون تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی
هادی بابایی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی
محمود وطن دوست – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی

چکیده:

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی قفقاز وایران واقع شده است این دریاچه حدود ۴۳۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و عمق متوسط آن ۱۸۰متر (حداکثرعمق در قسمتهای جنوبی ۱۰۰۰متر) می باشد حدود ۱۳۰ رودخانه به دریای خزر می ریزد و لگا به تنهایی حدود ۸۰درصد از آب دریای خزر را تامین می کند جهت بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی درجه حرارت آب ، هدایت الکتریکی، شوری،phو حد شفافیت سه ایستگاه مطالعاتی در محدوده سواحل استان گیلان (لیسار، بندرانزلی، سفیدرود) در نظر گرفته شد. نمونه برداری بصورت فصلی بمدت یک سال (۱۳۸۱) بدین صورت که در هر ایستگاه از اعماق ۵ متری ، ۱۰ متری ،۲۰ متری و عمق ۵۰ متری صورت پذیرفت درجه حرارات آب در ستون آب بوسیله نمونه بردار نانسن مجهز به ترمومتر حساسا برگردان و شوری، هدایت آلکتریکی و PH آب بوسله دستگاههای دیجیتالیو حد شفافیت با صفحه سیچی (sechi disk)اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان می دهد درجه حرارت آب بین ۲۷/۴ درجه سانتی گراد در سطح الی ۱۰/۴۸ در عمق در فصول و ایستگاههای مختلف در نوسان بوده است. دامنه تغییرات شوری آب بین ۱۰ الی ۱۲/۵ در هزار بوده حد شفافیت با افزایش عمق آب افزایش نشان داده که این روند در فصول از سال در ایستگاههای مختلف متفاوت نشان داده است. در این مقاله تغییرات فصول و ایستگاههای مختلف در ستون آب مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.