سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا بای – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کمال قاسمی بزدی – استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور– گرگان
رضا بزرگی پور – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- کرج

چکیده:

با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی موفقیت در انتقال ژن ، درصد باززایی بالاتر محصول مورد نظر می باشد، به دست آوردن بهینه ترین شرایط کشت بافت جهت توسعه روش های جدید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . لذا در تحقیقی که در موسسه تحقیقات پنبه کشور در گرگان صورت گرفت. شرایط باززایی ریزنمونه های مختلف حاصل از گیاهچه های ۷ روزه ارقام ساحل، سای اکرا، کوکر ۳۴۹ × ۳۱۲ و بومی مهریز بر روی محیط کشت MS محتوی ویتامین های B5 همراه با نسبت های مختلف هورمون ها ی ۲-۴-D و BAP و NAA مورد بررسی قرار گ رفت. جهت اجرای آزمایش از طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان داد جنین نابالغ ارقام ساحل و بومی مهریز بر روی محیط کشت حاوی ۲ میلی گرم بر لیتر BAP و یک میلی گرم بر لیتر NAA بیشترین میزان باززایی را داشتند . کوتیلدون ارقام ساحل و سای اکرا در محیط کشت بدون سیتوکینین و ۲ میلی گرم بر لیتر NAA و رقم کوکر ۳۴۹ × ۳۱۲ درمحیط حاوی یک میلی گرم بر لیتر NAA بهترین کالوس زایی را داشتند . مناسب ترین محیط کشت جهت تولید گیاهچه ازکالوس های حاصل از کشت هیپو کتیل ارقام ساحل، سای اکرا، کوکر ۳۴۹ × ۳۱۲ محیط کشت حاوی ۴ میلی گرم بر لیتر BAP و یک میلی گرم بر لیتر NAA شناخته شد . مناسب ترین محیط کشت جهت تولید کالوس در ریشه ر قم ساحل محیط کشت حاوی ۲mg/l BAP و ۰/۰۱mg/l NAA در ر قم سای اکرا ۳mg/l BAP و ۰/۱mg/l NAA و در رقم کوکر ۳۴۹ × ۳۱۲ ۳mg/l BAP و ۰/۰۱mg/l NAA شناخته شدند.