سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا طلائی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
فرزانه عظیمی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
علی جعفری اردکانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

زیر حوزه دوجاق چای یکی از زیر حوزه های کوچک قره سو با مساحتی معادل ۱۸۸ کیلومتر مربع در دامنه های شمال شرقی سبلان قرار گرفته و در بین طولهای شرقی ۴۷ ۵۷ تا ۴۸ ۰۳ و عرضهای شمالی ۳۸ ۲۲ ۳۰ تا ۳۸ ۲۷ ۳۰ محدود شده است . میانگین دمای سالانه آن ۷/۸ درجه سانتی گراد و بارندگی سالانه ۵۰۰ میلی متر میباشد که ۳۳,۱ درصد آن در فصل بهار می بارد . تقریباً سنگ بستر کل حوزه از جنس آتشفشانهای ائوسن با جنس لاتیت و آندزیتپورفیری میباشد . پوشش گیاهی مراتع اکثراً از جنس های,PoaAstaragalus,Thymus,Trifolium بوده و در اراضی تخریب شده گونه های غیر خوشخوراک نظیر جو دوسر غالب می باشد . پوشش زراعی اکثراً گندم، جو و گیاهان علوفه ای نظیر شبدر و یونجه است . در این حوزه نیز مانند سایر حوزه های اطراف کوه سبلان صدها هکتار از اراضی مرتعی بدون در نظر گرفتن استعداد آن به اراضی دیم تبدیل شده که در مدت زمان نه چندان طولانی بسیاری از این اراضی به دلیل کاهش بارخیزی و اقتصادی نبودن محصول بصورت لم یزرع رها شده اند، به طوریکه سیمای فرسایشی شدیدی بر دامنه های منطقه حکمفرما شده و اکثًرا در اثر فرسایش سنگهای بستر رخنمون پیدا کرده اند . بررسی روند تغیرات فیزیکی و شیمیایی این اراضی موضوع این تحقیق می باشد .