سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام غلامیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سروناز مهاجرانی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مجتبی سخایی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

شهرستان گنبد کاووس با جمعیت انسانی بالغ بر سیصد هزار نفر در شرق استان گلستان واقع شده است . به دلیل اهمیت زئونوتیک هاری لزوم بررسی برخی شاخص ها ی دموگراف یکی واپیدمیولوژیکی مراجعان حیوان گزیده نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری کاملاً محسوس می باشد . در این بررسی گزارش موارد حیوان گزیدگی در مراجعان به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان گنبد کاووس در سال ۲۰۰۷ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت و مشخص گردید که کل موارد حیوان گزیدگی دراین سال ۱۹۶۴ مورد ۷۳/۵۷) ۱۴۴۵) درصد ) مرد و ۲۶/۴۳) ۵۱۹ درصد ) زن ) بود که ۳۷۱ مورد ۱۸/۹) درصد ) در مناطق شهری و ۱۵۹۳ مورد ۸۱/۱) درصد ) در مناطق روستا یی بودند که برا ی ۹۱ نفر ) ۴/۶۳ درصد ) از مجروحان درمان کامل ۵) نوبتی ) و برای ۱۸۷۳ نفر ۹۵/۳۷) درصد ) درمان ناقص ۳) نوبتی ) انجام گرفت . بیشترین سن درگیری ۱۰-۱۹ سال با ۲۷/۱۴)۵۳۳ درصد ) و کمتر ین سن درگیری ۰-۴ سال با ۴/۸۹)۹۶ درصد ) و بیشترین شغل درگیرخانه دار با ۲۴/۵۴)۴۸۲ درصد ) و کمترین کارمند با ۲/۳۴)۴۶ درصد ) بودند . بیشترین عضو آسیب د یده پا با ۷۴/۳۹)۱۴۶۱ درصد ) و کمترین عضو گردن با صفر موردگزارش شده بود . از نظر مل یت ۱۹۵۸ نفر ۹۹/۶۹) درصد ) ایرانی و ۶ نفر ۰/۳۱) درصد ) افغانی بوده اند . اطلاعات بیشتر طور مفصل در اصل مقاله بحث خواهد شد