سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر ارشادلنگرودی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، پژوهشکده فرآیند، تهران
عبدالله افشار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مواد و متالوژی
محمدرضا یزدانپناه – دانشگاه آزاد ، تهران، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

پوشش دای کرومات ترکیبی از فلزات روی و آلومینیم با مورفولوژی خاص در محلولهای آلی بر پایه آبی و در مجاورت یونهای کروم میباشد . در این مقاله اثر آسیاب کردن ذرات در مجاورت اسید استاریک روی واکنش پذیری بعدی ذرات و پایداری آنها مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داده شد که در اثر آسیاب کردن در مجاورت اسید استاریک لایهای روی سطح ایجاد میشود که واکنش پذیری این ذرات با اسید کرومیک را تحت تاثیر قرار میدهد . اثر دیگر عوامل اضافه شده در ترکیب و مکانیسم محافظت خوردگی نیز مطرح میشود