سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین امین صدرآبادی – رئیس گروه علائم، ارتباطات و خ طبرقی، مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

در این مقاله با است فاده از روابط بار بحرانی و پیاده سازی کامپیوتری آن، بار بحرانی اختصاصاً برای مسیر عمدتاً مسافری تهران-مشهد در حالت های مختلف قیمت حاملهای انرژی و قیمت نصب تجهیزات شبکه خط برقی ، محاسبه گردیده است . با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با بار ناخالص معادل برآورد شده برای این مسیر ، موجه بودن طرح برقی کردن درشرایط مختلف بررسی گردیده است . با توجه به تقریبی بودن برخی از پارامترها آنالیز حساسیت روی آنها صورت گرفته است تا حساسیت نتایج بدست آمده نسبت به پارامترهای مهم سنجیده شود.