سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد ساعی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر

چکیده:

ایران سرزمین وسیعی است که اکثرا از کوهها و کویر پوشیده می باشد. روستاهای ایران با جمعیت کم دور از هم قرارگرفته اند. مصرف برق آنها معمولا منحصر به روشنایی بوده و بسیار ناچیز است. ارتباط این مصرف کنندگان کوچک به شبکه برق مشکل، پرهزینه و همراه با تلفات زیاد می باشد. فراوانی انواع مختلف انرزیهای تجدید شدنی مثل انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی در کشور این وظیفه را به عهده وزارت نیرو و دیگر محققین می گذارد که استفاده عملی از این انرژی ها را یافته و در اختیار روستائیان و دیگر مشترکین قرار دهد. در این مقاله یک مقایسه اقتصادی- ساده بین ارتبا روستاها به شبکه از یک طرف و استفاده از انرژی خورشیدی و بادی از طرف دیگر شرح داده شده است.